Kategoriat
fi

Pakolaisten mielenterveyden tukeminen

Pakolaisuus on hyvin traumaattinen kokemus. Siinä yhdistyvät sekä lähtömaassa ja matkalla koetut asiat, että uuteen asuinmaahan sopeutumisen aiheuttama stressi.

Moni kantaa mukanaan kokemuksia sodasta, äärimmäisestä köyhyydestä tai viranomaisten vainosta. Pakomatka itsessään on myös usein vaarallinen, ja siihen liittyy suurta epävarmuutta ja huolta tulevasta.

Yleisimmät mielenterveyden häiriöt ovat traumaperäinen stressihäiriö, muut ahdistuneisuushäiriöt ja masennus. Turvapaikanhakijoista ja pakolaisista noin 15-25 prosentilla on diagnosoitava mielenterveyshäiriö, ja tätäkin useammalla siihen viittavia oireita.

Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi vuonna 2014 julkaistussa raportissaan että riittämättömästi hoidetut mielenterveysongelmat ovat keskeisin maahanmuuttajien erityistarve sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueella.

Mielen hyvinvointi on kriittistä onnistuneen kotoutumisen kannalta. Kulttuurierot voivat hankaloittaa sairauksien tunnistamista, sillä mielenterveyden saatetaan suhtautua eri tavoin eri kulttuureissa. Useimmiten tulkin käyttö terapiassa on välttämätöntä.

Yksilöllisen terapian ja lääketieteellisen hoidon lisäksi maahanmuuttajataustaisten hyvinvointia on pyritty edistämään muun muassa taide-, musiikki ja jopa peliterapian kautta. Ei-kielellinen ilmaisu voikin olla hyvä väylä käsitellä kokemuksia kielimuuri ylittäen.

Akuuteissa tilanteissa kriisiapua maahanmuuttajille tarjoaa Mieli ry:n SOS-kriisikeskus Helsingissä. Tietoa mielenterveyden ongelmista on sieltä saatavilla myös englanniksi, venäjäksi, somaliksi, soraniksi ja arabiaksi.

Kategoriat
en

Keinoja auttaa

Moni suomalainen on järkyttynyt Syyrian pitkään jatkuneesta konfliktista, ja haluaisi tukea siitä kärsineitä ihmisiä. Useat suomalaiset ja kansainväliset avustusjärjestöt toimittavat apua Syyriaan ja myös Syyriasta paenneille ihmisille. Varmista aina ennen lahjoitusta että yhdistyksen rahankeruulupa on voimassa.

Tunnettuja ja luotettavia avustusjärjestöjä

Pelastakaa Lapset ry: Järjestö toimittaa hätäapua kuten ruokaa, vettä ja hygieniatarvikkeita pakolaisleireille. Toimintaa on sekä Syyriassa että maissa joihin sieltä paenneita on päätynyt

Kirkon Ulkomaanapu: Auttaa syyrialaislapsia ja nuoria Syyriassa ja Jordanian pakolaisleireillä sekä toimittaa ruokaa ja hygieniatarvikkeita Koillis-Syyrian pakolaisperheille.

Punainen Risti ja Punainen Puolikuu: Kansainvälinen järjestö tukee syyrialaisia monin tavoin. Syyrian Punaisella Puolikuulla on maassa lähes 9000 työntekijää ja vapaaehtoista, jotka ovat avainasemassa avun perilletoimittamisessa.

Unicef: Unicefillä on Syyriassa neljä toimistoa, ja se toimittaa lapsille elintärkeää hätäapua kuten lämpimiä vaatteita, puhdasta vettä ja lääkkeitä.

Kategoriat
fi

Suomen apu Syyrialle

Suomi on tukenut Syyriaa humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön kautta. Tukemista ohjaa vuonna 2017 hyväksytty strategia joka kattaa vuodet 2017-2020, ja koskee sekä Syyriaa että Irakia.

Tämä maaohjelma, Strategy for Development Cooperation and Humanitarian aid in response to the conflicts SYRIA AND IRAQ 2017–2020, on luettavissa Suomi ulkomailla sivustolta (linkki pdf tiedostoon.)

Kaiken kaikkiaan valtion avun määrä on ollut yli 200 miljoonaa euroa vuodesta 2011 alkaen. Humanitaarisen avun piiriin kuuluu ennen kaikkea syyrialaisten perustarpeisiin vastaaminen, eli ravinnonsaannin, lasten koulutuksen ja terveydenhuollon turvaaminen.

Apu kulkee Syyriaan YK:n yhteisvetoomuksien Punaisen Ristin/Puolikuun sekä muiden suomalaisten kumppanien kautta. Osa avusta suunnataan naapurimaihin Syyriasta paenneiden auttamiseksi.

Tämän humanitaarisen avun lisäksi Suomi tekee kehitysyhteistyötä Syyriassa ja sen lähialuella kuten Libanonissa, Turkissa ja Jordaniassa. Kehitysavulla pyritään parantamaan etenkin naisten ja lasten asemaa.

Esittelyvideo Suomen tuesta syyrialaislasten koulutukseen