Kategoriat
fi

Pakolaisten mielenterveyden tukeminen

Pakolaisuus on hyvin traumaattinen kokemus. Siinä yhdistyvät sekä lähtömaassa ja matkalla koetut asiat, että uuteen asuinmaahan sopeutumisen aiheuttama stressi.

Moni kantaa mukanaan kokemuksia sodasta, äärimmäisestä köyhyydestä tai viranomaisten vainosta. Pakomatka itsessään on myös usein vaarallinen, ja siihen liittyy suurta epävarmuutta ja huolta tulevasta.

Yleisimmät mielenterveyden häiriöt ovat traumaperäinen stressihäiriö, muut ahdistuneisuushäiriöt ja masennus. Turvapaikanhakijoista ja pakolaisista noin 15-25 prosentilla on diagnosoitava mielenterveyshäiriö, ja tätäkin useammalla siihen viittavia oireita.

Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi vuonna 2014 julkaistussa raportissaan että riittämättömästi hoidetut mielenterveysongelmat ovat keskeisin maahanmuuttajien erityistarve sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueella.

Mielen hyvinvointi on kriittistä onnistuneen kotoutumisen kannalta. Kulttuurierot voivat hankaloittaa sairauksien tunnistamista, sillä mielenterveyden saatetaan suhtautua eri tavoin eri kulttuureissa. Useimmiten tulkin käyttö terapiassa on välttämätöntä.

Yksilöllisen terapian ja lääketieteellisen hoidon lisäksi maahanmuuttajataustaisten hyvinvointia on pyritty edistämään muun muassa taide-, musiikki ja jopa peliterapian kautta. Ei-kielellinen ilmaisu voikin olla hyvä väylä käsitellä kokemuksia kielimuuri ylittäen.

Akuuteissa tilanteissa kriisiapua maahanmuuttajille tarjoaa Mieli ry:n SOS-kriisikeskus Helsingissä. Tietoa mielenterveyden ongelmista on sieltä saatavilla myös englanniksi, venäjäksi, somaliksi, soraniksi ja arabiaksi.