Vuoden 2016 Zakat al-Fitr on 8 euroa, joten sitä ei tarvitse laskea.

Zakat al-Fitr:in voi suorittaa Suomi Syyria Yhteisö ry:n tilille, jolloin sillä ruokitaan hädänalaisia ja vähäosaisia Syyrian Aleppossa.

 

SAAJA: Suomi Syyria Yhteisö ry
IBAN: FI2813513000132347
BIC: NDEAFIHH
VIESTI: Zakat al-Fitr 2015

 

Mikäli Allah on kirjoittanut osaksesi keskivertoa enemmän siunauksia, ole hyvä ja käytä alla olevaa laskuria laskeaksesi oma almu-verosi.

 

Zakat-laskuri

 

Katso lisätietoja soluista ja zakat-laskurin alapuolelta!

Nykyinen kullan/hopean hinta

Ole hyvä ja kirjoita tämänhetkinen hinta per 1g hopea

Ole hyvä ja kirjoita tämänhetkinen hinta per 1g kulta (21 karaattia)

Zakat käteiselle/tilin saldolle (2,5%) 1

Käteinen

Raha säästötilillä

Raha sekkitilillä

Zakat lainoista, investoinneista, rahastoista, osakkeista jne. (2,5%) 2

Takaisinmaksamattomia lainoja ystäville ja sukulaisille

Investointeja valtion obligaatiohin

Tähän mennessä maksetut eläkemaksut

Vakuutusmaksut (sisältäen bonusmaksut)

Osakkeiden arvo (sisältää osingot). Markkinahinta laskun ajankohdalla on ratkaiseva.

Arvopapereita, talletustodistuksia, jne.

Investoinnit yksityisiin lainaohjelmiiin, omaisuuksiin jne.

Muut omaisuuden lähteet


Zakat kiinteistöille (2,5%) 3

Sijoituskiinteistöt (arvoitu markkina-arvo)

Zakat vuokratuloista (kulut vähennettävä ensin)

Zakat kauppatavaralle (2,5%) 4(varastot)

Myytävien kauppatavaroitten arvo

Pilaantuneitten/rikkoituneitten kauppatavaroitten arvo

Maksamaton määrä tavoitemyynneistä

Vähennetään: toimittajille maksettava summa

Vähennetään: velat, joita ei saada takaisin

Kaluston koko arvo

Zakat kanssayrittäjien osiin (2,5%) 5

Pääoma viime taseen mukaan

Yksityissijoitukset

Vähennetään: yksityisotot tänä vuonna

Siirretyt voitot taseen päivämäärästä tähän päivään

Laskettu kokonaisarvo (netto)

Yleiset velat 6

Velat, joita ei vähennetty ylhäällä, vähennetään tässä. Vain lainat, jotka otettiin zakatin alaista omaisuutta varten, vähennetään. Kiinnityksiä ja lainoja auton hankintaan ei vähennetä.

Omia velkoja, jotka täytyy maksaa takaisin

Maksettava tulovero/omaisuusvero

Velat yhteensä

Zakat kullasta (2,5%) 7

Paino grammoissa Hinta per gramma arvioitu arvo
Kulta/korut - 24 karaattia
Kulta/korut - 22 karaattia
Kulta/korut - 18 karaattia
Muita arvotavaroita kullasta

Zakat hopeasta (2,5%) 8

Paino grammoissa Hinta per gramma arvioitu arvo
Tähän lasketaan astioita, tavaroita ja koruja hopeasta

Laske zakat kullalle, hopealle ja rahalle 9

Paina laske, jotta zakat lasketaan nisab huomioiden:

Nykyinen nisab hopea/raha:

Nykyinen nisab kulta:

Kokonaisarvo Maksettava zakat
Kokonaisarvo raha:
Kokonaisarvo kulta:
Kokonaisarvo hopea:

Maataloustuotteiden Zakat (10%; 7,5%; 5%) 10 Täytetään vasta kun sato ylittää 653 kg!

Sadevedestä riippuvaisen sadon arvo:

Kokonaan keinotekoisesta kastelusta riippuvaisen sadon arvo:

Osittain sadevedestä ja osittain keinotekoisesta kastelusta riippuvaisen sadon arvo:

Zakat eläimille 11

Huomioi vihjeet

Loppusumma

Maksettava zakat

Laskutavan selvennys

1. Zakat käteiselle ja pankkitalletuksille

Zakat on 2,5% käteisestä sekä pankkitalletuksista (säästötili, käyttötilit, jne.). Tarkalleen ottaen määrän täytyy olla yksi kuuvuosi tilillä/hallussa. Yleensä määrä vaihtelee kuitenkin. Summa on selvitettävä, miten parhaiten voi. Parasta on maksaa zakat loppusummasta, joka on tilillä laskupäivänä.

2. Zakat lainoista, investoinneista jne.

Zakat-veron alaisia ovat lainat, jotka on myönnetty ystäville ja sukulaisille. Nämä lainat katsotaan kuin ne olisivat käteistä. Tästä vähennetään lainat, jotka täytyy itse maksaa. Nettosumma on zakat-veron alainen. Jos on varma, että nämä lainat saadaan takaisin, ei niitä tarvitse laskea omaisuuteen. Ne voidaan laskea omaisuuteen sitten, kun saa ne takaisin.

Zakat-maksun alaisia ovat kaikki valtionobligaatiot, kunnanobligaatiot, maksetut vakuusmaksut, eläkemaksut, lyhytaikaiset arvopaperit jne.

3. Zakat kiinteistöille

Zakatia ei tarvitse maksaa omasta asuintalosta, vaikka kyse olisi useammasta talosta, niin kauan kun niitä käytetään asumiseen. Zakatia ei myöskään tarvitse maksaa omaisuudesta, jota vuokrataan. Tässäkään ei ole merkitystä sillä, kuinka monta rakennusta on. Vuokratulot ovat zakat-maksun alaisia, kun kulut ovat vähennetty.

Jos aikoo myydä rakennukset myöhemmin sijoituksena tai voiton kera, täytyy maksaa zakat markkina-arvon mukaan. Zakat täytyy maksaa myös tästä omistuksesta, jos myöhemmin vuotena muuttaa aikomuksensa ja yksityisen käytön taloudelliseen käyttöön.

4. Zakat kauppatavaralle

Tämä koskee vain yrittäjiä ja liiketaloudellisesti toimivia. Zakat on, riippumatta millä alalla toimii, maksettava koko inventaariosta. Inventaarion arvo määritetään ostohinnan mukaan. Jos yrityksellä on vielä myyntivelkoja, täytyy nämä laskea mukaan.

Tästä vähennetään ne määrät, jotka pitää maksaa toimittajille, ja myöskin varaston ylläpitokulut laskupäivämäärälle. Kauppatavarat, joita ei voi myydä, lasketaan loppuarvon mukaan. Vahingoittuneet tavarat lasketaan myös loppuarvon mukaan.

Zakatia ei tarvitse maksaa rakennuksista tai koneistosta, joita yrityksessä käytetään, vaan valmistettavista tuotteista (valmiiden tuotteiden arvo). Yksityiskohtaisissa kysymyksissä täytyisi kysyä alan oppineelta.

5. Zakat kanssayrittäjien osille

Zakat maksetaan JOKO koko yritykseltä TAI osakkailta yksitellen. Jos yritys kokonaisena ei maksa ja osakas haluaa laskea osansa, täytyy hänen pääoma-osansa ja laina-tilinsä viime taseen mukaan ottaa laskelman pohjalle. Tähän lisätään arvoitu voitto-osa laskupäivämäärään asti.

Tämän määrän voi vain arvioida, koska tarkkaa voittoa tai tappiota on vaikea laskea ennen tilikauden päättymistä.

6. Velojen vähennys

Jos laskupäivämäärän aikana on verovelkoja valtiolle, voidaan nämä vähentää ennenkuin nettosumma määritellään. Jos on lainaa yksityishenkilölle tai yritykselle ja määrää ei ole vielä vähennetty, voidaan nämä velat vähentää tässä.

Lainat, jotka otettiin Zakat maksun alaista omaisuutta vastaan vähennetään. Autot, talot jne. eivät kuulu zakat-veron alaiseen omaisuuteen. Lainoja tai kiinnityksiä, jotka on otettu tätä tarkoitusta varten, ei vähennetä.

7. Zakat puhtaasta kullasta ja kultakoruista

Zakat on 2,5#37; markkina-arvosta, joka on voimassa laskupäivänä. Suurin osa oppineista suosii markkina-arvon laskun perustukseksi, eikä osto-arvoa.

8. Zakat hopeasta

Puhdas hopea, korut, astiat, koriste-esineet ja kotitalouden tavarat, sisältäen astiat ja ruokailuvälineet ovat Zakatin alaisia. 2,5% nykysestä markkinahinnasta lasketaan.

9. Nisabin ylittäminen

Nisab tarkoittaa zakat-velvollisuuden rajaa. Nisab määrittelee vähimmäismäärän omaisuudesta, josta täytyy maksaa zakat. Zakatin velvollisuuden raja eroaa erilaisissa omaisuusluokissa: rahan kohdalla, kun sen arvo vastaa 595 g hopeaa tai 85 g 21 karaattista kultaa, maanviljelyssä sadon ylittäessä 653 kg jne. Zakat lasketaan jokaisessa omaisuusluokassa erikseen. Jotta voitaisiin laskea kullan ja hopean nisab, lasketaan rahan arvo lisäksi kultaan ja hopeaan. Jos tämä nisab saavutetaan, täyttyy zakat-velvollisuus.

10. Zakat maataloustuotteista

Maataloustuotteet, mukaan lukien hedelmät, kaupallisesti kasvatetut kukat, vihannekset ja kaikki jyvälajit, ovat zakatin alaisia sadonkorjuun aikaan. Yhden vuoden erääntymisaika ei koske maataloustuotteita. Jos samalla agrikulttuurisella alueella saadaan satoa useita kertoja vuodessa, täytyy zakat maksaa aina kun satoa saadaan eikä ajankohdalla ole väliä.

Zakat lasketaan yksimielisellä mielipiteellä seuraavasti:

Zakatia lasketaan 10% kasvituotteista, jotka ovat ainoastaan sadevedestä riippuvaisia, 5% kasvituotteista, jotka kastellaan keinotekoisesti (kanavat, tekoaltaat, porausreiät, avoimet kaivot jne.) ja 7,5% kasvituotteista, jotka kastellaan osittain sadevedellä ja osittain keinotekoisesti.

11. Zakat eläimistä

Laiduntavista eläimistä, kuten vuohet, lampaat, lehmät, kamelit ja hevoset, maksetaan zakat lajista riippuen (esim. 200 lampaasta on zakat 5 lammasta). Sen sijasta voidaan myös maksaa eläinten rahallinen arvo. Vain laiduntavat eläimet, joita pidetään kasvattamista varten, ovat zakatin alaisia.